Velké redakce jsou připraveny na mimořádné události. Otázkou jsou ty malé, komentuje Petr Orság

V reakci na nedávnou tragickou událost v Ostravě jsme se zeptali vedoucího olomoucké katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Petra Orsága na to, jak dokážou být regionální redakce pohotové v neočekávaných situacích. Vedle svých zkušeností s vedením jedné z nich Orság během rozhovoru okomentoval vydání MF DNES, Lidových novin a Práva. Deníky se této události ujaly takřka bleskově, každý ale jinak.

Jsou regionální redakce připravené na mimořádné události, jaká se stala například tento týden v Ostravě, anebo si musí povolávat posily z jiných měst, aby to mohly redakčně pokrýt?

Já myslím, že by to bylo bráno jako selhání těch regionálních redakcí a musíme rozlišovat jednotlivé regionální redakce. Moje zkušenost s érou „předbabišovské“ MF DNES je, že regionální redakce byly na velmi vysoké úrovni. I tyto mimořádně události, jako třeba tu, která se stala v úterý v Ostravě, dokázaly pokrýt s vlastní silou a z vlastních zdrojů. A není to jenom takové střílení, ale i třeba povodně, které byly na Moravě před řadou let, požáry a jiné. Velké redakce na to určitě připraveny jsou. Myslím si, že i redakce deníku Deník tohle zvládá. Otázka je, jak to zvládají třeba regionální týdeníky, které nejsou vázány nebo spojeny s velkými vydavatelskými domy, jakým je například MAFRA. U nich je to možná komplikovanější, ale zase je pro ně snazší dostát těm žurnalistickým povinnostem, protože je tam nižší periodicita.

Připadá Vám tedy teď ta úroveň stejná nebo lepší, dá-li se to nějak srovnávat?

To bychom museli zase posuzovat titul od titulu. Myslím si, že to, jakým způsobem tu událost pokrývala MF Dnes, je srovnatelné, byť ta regionální příloha je dnes méně rozsáhlá, tím pádem má méně prostoru. Dřív se z toho dala udělat i regionální monostrana, otvírák a celá řada dalších věcí. Myslím si ale, že ti regionální redaktoři bez ohledu na to, co se říká v souvislosti s oligarchizací tuzemských médií, jsou kompetentní.

A co forma? Přece jen dnes čelíme jakémusi vývoji, kdy suché informování už tolik netáhne…

Samozřejmě jinou věcí je to, co vidíte tady, tedy jakým způsobem se ta událost zobrazuje na titulní straně třeba MF Dnes. To je teď jiné, nějakým způsobem to odráží proměnu zpravodajství tohoto dříve nejvlivnějšího českého deníku. Blíží se to, i volbou těch jazykových prostředků, trošku bulvárnímu zpravodajství (ukazuje vydání MF DNES 11.12.) – titulek Děs v Ostravě a ten černý rastr, v kterém to je. I uvnitř vidíte, že je to velké. Což ale vždycky byla síla MF Dnes – udělat to kompletně a komplexně. Když se podíváte na vnitřní strany celostátního vydání, tak vidíte, že velkou část těch textů píše Ivana Lesková, redaktorka MF Dnes. Myslím si, že by tam mohlo být ještě uvedeno, že je to redaktorka ostravské MF Dnes, což ukazuje na tu synergii mezi celostátní redakcí pražskou a těmi regionálními.

Je stejná připravenosti i v jiných městech?

Je nepochybné, že kdyby se tahle konkrétní událost stala v Brně, tak bude stejným způsobem vytěžována redakce brněnská. A je to tak správně, protože ti regionální redaktoři mají většinou nejlepší povědomí o tom, co se v tom regionu děje. Samozřejmě, že centrála může přispět těmito celostátními přesahy, zeptají se Babiše nebo Hamáčka, ale oni nakonec byli na místě, takže to ani nebylo třeba. Do detailů jsem tento konkrétní případ zatím nestudoval, ale myslím si, že z toho vyšli se ctí. (Dále komentuje MF Dnes) Šéf ostravské redakce MF Dnes, můj milý bývalý kolega David Štverka, tady má i na celostátní názorové stránce komentář. Takže ta synergie konkrétně v MF Dnes i v současnosti funguje velmi dobře.

Co může být obecně problémem při tvoření takovýchto mimořádných regionálních zpráv, které zasáhnou celou zemi?

Vždycky nám dělalo potíž to, co tam dát. Když je takováto mimořádná událost v regionu, tak je jasné, že celostátní vydání si nárokuje obrovské množství textu, jako se ukazuje v dnešní MF Dnes. Ivana Lesková psala několik velkých „klád,“ a bylo by zajímavé vidět, jak vypadá ostravská příloha v tento den. Na jednu stranu se nemůžou tomu tématu vůbec vyhnout, ale je otázka, co všechno dalšího ještě k tomu dát. Vždy je potřeba vymýšlet, co je ještě celostátní zpráva a co v rámci toho tématu už je regionální. Tím jsme se vždycky hodně zabývali a myslím, že to musí řešit i v současnosti.

A jak byste zhodnotil informování o této situaci v jiných periodikách?

Jak říkám, MF Dnes je trochu specifická. Kdybychom se podívali na Lidové noviny, tak už to zdaleka není tak rozsáhlé. O té události je druhá a třetí strana a na čtvrté straně už je demonstrace proti Babišovi. Lidovky tu ani nemají nějaký názor, což zase ukazuje na ten rozdíl mezi dvěma celostátními tituly, a teď úplně odmýšlím od vlastnických vazeb. Zatímco MF Dnes, a to je dlouhá tradice od poloviny 90 let, má rozsáhlou síť regionálních redakcí, tak Lidové noviny nikoliv. A je to znát i na tom, jak se pokrývá tahle tragédie, která se sice stala v regionu, ale má celostátní přesah rozsahem a tak dále. Když se podíváme na Právo (ukazuje a komentuje), tak taky strana jedna, dvě, tři, dokonce tady ještě strana pět, ale pak už mají regionální stránky. Tady vidíte, jak se s tím deník Právo vyrovnal. Na těch regionálních stránkách to vůbec není. Je to na rozhodnutí té konkrétní redakce. Rozhodli, že tahle mimořádná událost vůbec nepůjde na regionální stránky a zůstane kompletně vytěžena na titulní straně a vnitřních stranách celostátního vydání.

Přidat komentář