Deník

Jedná se o české regionální noviny, vydávané společností Vltava Labe Media, a. s. Tato společnost vydává 71 regionálních mutací Deníku a 25 regionálních týdeníků. Šéfredaktorem centrální redakce tohoto deníku je Tomáš Skřivánek.

Deník vychází každý den krom neděle s celkovým nákladem 120 000 kusů. Elektronická podoba Deníku je na webových stránkách www.denik.cz. Každý Deník se jmenuje podle okresu, kde se vydává – např. Pardubický deník, webové stránky poté www.pardubicky.denik.cz.

« Back to Glossary Index