Noviny

Noviny jsou nejstarší periodicky vycházející tiskovina (mohou vycházet denně, týdně, měsíčně), která má za hlavní cíl informovat širokou veřejnost o aktuálních událostech ze všech možných oblastí.

Noviny jako informační médium by měly splňovat:

1) Aktuálnost – měly by informovat o aktuální události;

2) Periodicita – vycházejí v pravidelných časových úsecích;

3) Univerzálnost – obecně by měli noviny být obsahově pestré;

4) Publicita – neomezené veřejné šíření mezi obyvatelstvo.

Noviny se tisknou ve velkém formátu na novinový papír, poté jsou skládány. Většina novin mají typickou grafickou úpravu (barvu nadpisů, logo novin, atd.). Články jsou v novinách tříděny do rubrik (ekonomická, sportovní,..), příloh (víkendová, regionální). V dnešní době má většina tištěných novin svoji internetovou verzi.

Existují různé druhy novin. Rozlišujeme noviny seriózní a bulvární; místní, regionální, celostátní a nadnárodní; tištěné a internetové. První noviny vycházející v Českých zemích byli Sobotní (outerní) pražské poštovní noviny, které vycházely v letech 1719 – 1727 a byly vydávané Karlem Františkem Rosenmüllerem.

« Back to Glossary Index