Periodicita

Slovo periodicita znamená pravidelné opakování. V mediálním smyslu je to pravidelnost vydávání tisku.

Povinným minimem podle §3 tiskového zákona jsou dvě vydání v kalendářním roce v ustálené obsahové a grafické podobě.

Podle periodicity se tisk dělí např. na: deníky, týdeníky, čtrnáctideníky, měsíčníky, čtvrtletníky.

« Back to Glossary Index