Tisk

Pojem tisk má dva možné významy. Původní význam slova je způsob rozmnožování textu, kdy se tiskařská barva přenáší ze stroje na papír. Existují tři druhy tisku a to tisk z výšky, což je například knihtisk nebo pro lepší představu razítka, která pracují na stejném principu, tisk z plochy a tisk z hloubky. Tyto způsoby tisku jsou původní a dnes se od nich spíše odstupuje mimo jiné kvůli pracnosti a pomalému tisku.

V dnešní dobu se spíše setkáváme s tiskem v podobě rozmnožování textů či obrázků pomocí počítačů a tiskáren, díky kterým můžeme dokumenty v něm vytvořené vytisknout a tím i rozmnožit. Stále častěji také vídáme velkoformátový tisk jako například reklamy či mapy.

Druhý význam slova je přenesený, ale poměrně frekventovaný a oblíbený – nahrazujeme tímto výrazem periodika, zejména pak časopisy a noviny.

« Back to Glossary Index