Monoblokové uspořádání

Tzv. monoblok si můžeme představit jako konstrukční jednotku tvořící uzavřený celek. Samotný pojem monoblokové uspořádání můžeme najít ve spojení s různými místy. Ať už se jedná o motor ve vozidle, čerpadla nebo například budovy. V posledním případě se jedná o takové uspořádání budov, které se nachází na malém prostoru.

Všechny budovy jsou tak blízko u sebe až jsou v jednom bloku = monobloku. Nejlepším příkladem v České republice, na kterém se dá monoblokové uspořádání budov demonstrovat, jsou televizní ateliéry České televize na Kavčích horách. Zdejší omezená plocha, která byla přidělena na výstavbu těchto ateliérů, skvěle splňuje požadavky tehdejší vedení Československé televize. To si totiž přálo, aby byly jednotlivé provozy blízko u sebe. Tím se dosáhlo zjednodušení a hlavně zrychlení komunikace mezi jednotlivými provozy, což se později ukázalo jako velmi přínosné.

« Back to Glossary Index