Tiskový zákon

Právní norma vztahující se na periodický tisk vydávaný nebo šířený na území České republiky.

V ČR je platný zákon č. 46/2000 Sb., který vešel v platnost 14. března 2000. Ten je rozdělený do šesti částí. Právům a povinnostem při vydávání periodického tisku se věnuje pouze část první, zbytek se věnuje změně různých zákonů a část šestá pak určuje, kdy zákon nabývá účinnosti. Dne 1. listopadu 2013 vešel v platnost zákon č. 305/2013 Sb., kterým došlo k úpravě radničních periodik.

 

« Back to Glossary Index