Televize

Televize je sdělovací prostředek, který funguje na principu rozložení obrazu na řadu bodů. Tyto body jsou následně vysílány a promítány na obrazovku tak rychle, že je lidské oko vnímá jako souvislý obraz.

Televize je brána především jako masově zábavní médium, zejména díky velkým reklamním kanálům. Kromě zábavní úlohy nosí také funkci vzdělávací. Televize je mnoha lidmi považována za hlavní a důvěryhodný zdroj informací a zároveň se stává komunikačním kanálem mezi politiky a občany, zejména v období voleb.

V roce 1926 byl skotským vynálezcem Johnem Logiem Bardem předveden televizní systém, který mechanicky rozkládal snímaný obraz na řádky světelných bodů. Tento princip byl však nahrazen elektronickým systémem, za jehož vznikem stál ruský vynálezce Vladimir Zworykin.

Za skutečný počátek televizního vysílání se dá považovat rok 1936, kdy britská společnost BBC použila obrazový standart elektronické televize. Slibný rozvoj tohoto média přerušila 2. světová válka, a proto se v řadě zemí začalo televizní vysílání rozšiřovat až v padesátých letech 20. století.

V tehdejším Československu se například začalo vysílat až 1. května roku 1953. V čele televizního rozvoje stály především Spojené státy americké; na konci padesátých let se zde zavedlo barevné vysílání, v šedesátých letech začal fungovat družicový přenos či se rozvíjela kabelová televize. V roce 1981 pak vznikla první zpravodajská televize CNN.

« Back to Glossary Index