Čtenost

Počet čtenářů konkrétního tištěného titulu. Čtenost se udává v tisících nebo procentech a můžeme ji dělit na dva druhy:

1. Čtenost na vydání – Odpovídá na otázku, jak velký počet lidí si přečetl aktuální vydání určitého tiskového titulu.

2. Čtenost v delším období – Odpovídá na otázku, jak velký počet lidí četlo periodikum v delším časovém horizontu. U deníků se ptá, zda daný čtenář četl alespoň jeden deník v období 12 – 14 dní.

Čtenost je zjišťována skrze tzv. Media projekt. Jeho výzkumníci se ročně zeptají cca 25000 respondentů. V minulém roce (2014) byl nejčtenějším českým deníkem Blesk, nejčtenějším týdeníkem se pak stal Rytmus života.

« Back to Glossary Index