DTP

Zkratka DTP označuje anglický výraz desktop publishing. Jedná se o grafickou přípravu vydání.

Příprava tiskovin probíhá v tzv. DTP studiích, která jsou vybavena výkonnými počítači se speciálním softwarem, vstupními a výstupními periferiemi. Hlavním úkolem DTP studia je sazba dokumentů tedy digitální integrace obrazových a textových prvků na stránku výsledného produktu. Sazba se provádí pomocí sázecích programů (např. Adobe InDesign).

Dalšími úkoly DTP studia jsou digitalizace obrazových a textových předloh, provádění korektur, archivace souborů apod.

« Back to Glossary Index