DVB-T

Digital Video Broadcast-Terestrial neboli pozemní digitální vysílání je způsob šíření digitálního televizního signálu z pozemních vysílačů, který je posléze přijímán běžnou televizní anténou.

Jedná se o revoluční systém nahrazující dosavadní analogové vysílání, které se v roce 2000 stává nedostatečným pro potřeby televizních společností, které chtějí svým divákům poskytnout širší škálu programů. Dále se díky DVB-T můžeme těšit z čistšího obrazu s věrnějšími a sytějšími barvami.

Zásadní změnou poté je vyčištění vysílacího prostoru, protože klasické analogové vysílání mohlo na jedné frekvenci vysílat pouze jednu stanici. Naopak digitální vysílání umožňuje „zakódovat“ více stanic do jednoho obsáhlého multiplexu – u DVB-T se jedná až o 6 stanic plus mohou být přidána i rádia, příkladem nám může být první veřejnoprávní multiplex obsahující stanice, který vysílá Česká televizeČeský rozhlas. Jinak řečeno nyní je možné na jedné frekvenci vysílat více stanic, což znamená více prostoru pro další multiplexy s novými televizními stanicemi.

S vylepšeními přichází i potřeba nových technologií. DVB-T představuje naprosto odlišný druh vysílání, než jakým bylo vysílání analogové. Jednoduše řečeno, vaše anténa vysílání přijme, ale váš přijímač mu nebude „rozumět“. Proto bylo ke starším modelů televizí, bez DVB-T tuneru, nutné dokoupit set-top-box, zařízení dekódující digitální signál na analogový.

DVB-T je dnes pomalu na vrcholu svých sil a je již pomalu nahrazováno novým DVB-T2, které poskytuje ještě více prostoru pro nové a širší multiplexy.

« Back to Glossary Index