Perex

Perex by se dal označit jako úvod článku. Najdeme ho pod titulkem a mnohdy bývá napsaný tučným písmem. Většinou se jedná o krátký text v rozsahu několika málo vět. Spolu s titulkem patří mezi nejdůležitější části článku, společně mají za úkol upoutat čtenáře.

Perex by měl být krátký a výstižný. Musí zaujmout čtenáře a přimět jej k přečtení celého článku. Po přečtení perexu bychom měli mít představu, o čem článek pojednává.

« Back to Glossary Index