Časopis

Publikace, která je úžeji zaměřená než všeobecný tisk a má určitou periodu vydání. Ta může být různá, minimálně je však týdenní, objevují se také čtrnáctidenní, měsíční atd., musí však vyjít minimálně dvakrát ročně.

Kvůli tomu, že se specializuje na určité zaměření, má menší skupinu příjemců, tedy i prodaný náklad.

Od deníku se odlišuje aktuálností, menším podílem zpravodajství a textů obecně (ve prospěch fotografií, ilustrací atd., náročnějším grafickým zpracováním a kvalitnějším papírem s vyšší gramáží.

« Back to Glossary Index