Zpravodajství

Jde o jednu ze základních novinářských činností a zároveň se zpravodajstvím myslí i výsledek této činnosti.

Zpravodajství je považováno za nejstarší součást žurnalistiky, jehož prvotním cílem bylo informovat o ekonomických záležitostech, politice či přírodních katastrofách.

Cílem moderního zpravodajství je jak zpravování publika a veřejnosti o událostech, tak i podávaní informací, jejich výběr (gatekeeping), třídění a také interpretování.

Ve zpravodajství by se měla dodržovat rychlost, přesnost, vyváženost, nepředpojatost, poctivost při výběru informací a objektivnost.

Další zásadou zpravodajství je, že novinář nesmí vyjádřit svůj subjektivní názor, což zároveň přestavuje rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou – publicistika akceptuje i subjektivní názory novináře.

« Back to Glossary Index