Publicistika

Publicistika je specifická část žurnalistiky. Jejím cílem je čtenáře informovat, ovlivnit, poučit nebo o něčem přesvědčit. Od zpravodajství se liší tím, že odráží subjektivní názor či postoj autora. Ten vedle analýzy, hodnocení a různých přesvědčovacích prostředků využívá i různé racionální a emoční prvky.

Publicistické žánry se vzájemně prolínají a některé z nich nemají daleko k umělecké tvorbě (beletrii). Jedná se například o reportáž, sloupek, fejeton, glosu, komentář, esej či črtu. Publicistická část v médiích bývá graficky oddělená od ostatního obsahu.

« Back to Glossary Index