Korektor

Korektor je pracovník redakce tištěných nebo internetových médií a vydavatelství, který má na starost případné gramatické nebo pravopisné opravy v textech a jejich stylistiku.

Základní vlastností korektora je dokonalá znalost jazyka a jednotlivých stylů psaní. Zároveň musí rozumět terminologii a dbát zřetel na výrazy, které mohou být pro čtenáře matoucí.

« Back to Glossary Index