Fejeton

Fejeton, (z franc. feuilleton respektive feuille [fœj] = lístek), známý také jako podčárník, patří do publicistického žánru.

Často se objevuje v časopisech, najít jej můžeme ale i v denních novinách, nejčastěji v rubrikách na konci tisku. Slouží k pobavení čtenáře, vychází ze subjektivních pocitů autora a popisuje prostřednictvím vyprávění zdánlivě bezvýznamnou událost. Zaměřuje se na aktuální společenské či kulturní téma, mnohdy využívá nadsázku a ironii. Závěrem má být pointa, tedy vtipné a nečekané zakončení příběhu. Cílem je, kromě zábavy, také vyvolání palčivých otázek u čtenáře k prezentovanému tématu.

Ke známým fejetonistům řadíme Jana Nerudu, Rudolfa Křesťana, Karla Čapka či Victora Huga.

« Back to Glossary Index