Zpráva

Zpráva je informace o události nebo jevu, který se stal nebo nestal, stane se nebo nestane. Odpovídá na základní otázky: kdo, co, kdy a kde (rozšířená zpráva na jak a proč).

Zpráva zachovává věcnost, přesnost, úplnost, spolehlivost, včasnost, citovou a názorovou neutrálnost. Je koncipována většinou v er-formě. Psaná zpráva se zpravidla člení na zprávu v základní podobě, zkrácenou zprávu, fleš, rozšířenou zprávu, mozaikovou zprávu a souhrnnou zprávu.

Zpráva je historicky nejstarší žurnalistický útvar. Od vynálezu knihtisku tvoří základní složku novin a je také základním stavebním kamenem každého zpravodajství v jakémkoli médiu.

« Back to Glossary Index