Fleš

Vychází z anglického výrazu „flash“, do češtiny se překládá jako blesková zpráva. V žurnalistice se jedná o nejkratší druh zprávy.  Tato zpráva je velmi stručná, často jen několikaslovná a klíčová, hovoříme o čerstvých, prvotních informacích. Fleše zpravidla informují o důležitých, překvapivých či převratných skutečnostech.

Fleše jsou vydávány ve specifickém formátu lišícím se od běžné zprávy. Chybí jim například titulek, avšak ve zpravodajství se někdy samy mohou stát titulkem. Fleše jsou zprostředkovávány tiskovými agenturami, které bez prodlení předávají informace svým abonentům a ti poté zjišťují a doplňují další informace o konkrétním dění.

« Back to Glossary Index