Žurnalistika

Slovo žurnalistika pochází z francouzského jour (den) a z latinského diurna (dení). Jedná se o specifickou profesní činnost, která zahrnuje pravidelně a soustavně prováděný sběr, třídění, zpracovávání a distribuci aktuálních sdělení časové povahy, tematicky zaměřených na oblast politického, ekonomického, kulturního, společenského, sportovní apod. dění, tedy „zpravodajství“, případně také nadčasovou tvorbu, která není vázaná na sběr nových faktů, nýbrž spočívá ve veřejně dostupném a srozumitelném výkladu již známého, popř. v soustavné prezentaci argumentace nebo subjektivního postoje či názoru, tedy „publicistiku“.

Žurnalistika jako profese nemá jasně definovaný soubor nutných znalostí a dovedností a označení „žurnalista“ není v řadě zemí nikterak chráněno. Tedy za žurnalistu se může označit každý.

Žurnalistika ve vztahu k veřejnosti a) veřejnost informuje a zajišťuje předání relevantních, vyvážených a nestranných informací. B) veřejnost reprezentuje, to znamená, že žurnalistická produkce adekvátně nebo neadekvátně zaznamenává rozložení hlasů, názorů, přesvědčení, hodnotových systémů ve společnosti.

« Back to Glossary Index