Sloupek

Sloupek je žánr používaný v žurnalistice, ve kterém autor komentuje a ironizuje určitou událost. Cílem sloupku není informovat, ale pobavit. Je velmi podobný fejetonu, od kterého se liší pouze délkou (je stručnější, obvykle nepřesahuje jeden sloupek novinové sazby) a formou (nejčastěji bývá psán na okraji novin kurzívou).

« Back to Glossary Index