Komentář

Komentář (z lat. commentarius = deník, záznam) je publicistický útvar analytického zaměření, který je nejvíce podobný zprávě. Kromě faktů obsahuje navíc myšlenky a názory autorů, kteří se tak snaží vysvětlit pozadí, souvislosti nebo příčiny dané věci, ale také získat podporu svého názoru.

Charakteristickým znakem pro tento útvar je především osobní styl autora, a také se zde projevuje subjektivní názor a hodnocení na komentovanou problematiku. Zároveň se předpokládá, že autor disponuje znalostmi oboru, který komentuje. Mimo osobní hodnocení se v komentáři můžou objevit např. řečnické otázky, citově zabarvené výrazy, nebo třeba ironie.

« Back to Glossary Index