Náklad

Náklad tištěných novin se uvádí buď jako náklad tištěný nebo jako náklad prodaný. Vždy se jedná o počet kusů tištěných médií. Oba údaje sleduje například ABC ČR.

Tistěný náklad

Celkový počet vytištěných kusů jednoho vydání tiskového titulu. Počet vytištěných výtisků značí záměr vydavatele oslovit určité cílové skupiny. Například u bulvárních titulů je tištěný náklad vysoký (tzv. vysokonákladové tituly), protože se snaží zasáhnout široké spektrum populace. U specializovanějších titulů bývají tištěné náklady nižší (tzv. nízkonákladové tituly), protože jsou určeny specifickým skupinám čtenářů, např. bankovním manažerům, zájemcům o létání atp.

Prodaný náklad

Celkový počet prodaných kusů jednoho vydání tiskového titulu. Je součtem titulů prodaných ve volném prodeji, pomocí předplatného a pomocí tzv. ostatního prodeje (prodej za zvýhodněnou cenu). Vztahuje se vždy k periodicitě vydání daného titulu (u deníků den, u týdeníků týden, u měsíčníku měsíc atp.). Je jedním z hlavních ukazatelů postavení tištěných médií na trhu, liší se ale od čtenosti.

« Back to Glossary Index