ABC ČR

Zkratka ABC ČR pochází z anglického „Audit Bireau of Circulations“, tedy Kancelář ověřování tisku České republiky, která sídlí v hlavním městě Praze. Účelem této kanceláře je ověřování nákladu tisku, tuto činnost provádí od 1. ledna 1997. Sdružení funguje neziskově a nesleduje žádné hospodářské cíle.

ABC ČR bylo založeno jako zájmové sdružení právnických osob, jejíž cílem je objektivizace informací a dat na mediálním trhu. Slouží ke shromažďování hlášení o nákladech tisku a jejich zpracováním. Pod tuto organizaci spadá také Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur (AKA) a České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV).

Organizace je členem IF ABC (International Federation of Audit Bureaux of Circulations – Mezinárodní federace kanceláří ověřování nákladu tisku). Členové této federace jsou statutem zavázáni k dodržování mezinárodních standardů při publikování ověřených údajů. Hlavními řídícími orgány sdružení jsou valná hromada, předseda, revizní komise a metodická komise.

« Back to Glossary Index