Recipient

Pojem pochází z latinského recipio (obdržet). Označuje se jím v mediálním kontextu například divák, posluchač rozhlasu nebo čtenář.

Recipient je příjemce jazykového projevu, komunikátu, reklamy, informací, sdělení atd. Pro média je důležité znát své recipienty, aby na ně mohli co nejúčinněji zaměřit obsah sdělení a reklam.

Souvisí s pojmem cílová skupina.

« Back to Glossary Index