Cílová skupina

Pojmem se v mediálním prostředí rozumí specifická třída příjemců, kterou se média svým obsahem snaží oslovit.

Příjemci tvořící cílovou skupinu jsou si podobni na základě určitých znaků. Tyto znaky mohou být například zájmy, věk, pohlaví, vzdělání, zaměstnání a jiná specifika.

Každá cílová skupina má jiná očekávání, která se snažíme naplnit. Cílová skupina má tedy zásadní vliv na konečnou podobu mediálního produktu a před samotnou tvorbou je nezbytné si stanovit, na jakou cílovou skupinu budeme mířit.

Některá média se orientují pouze na určitou cílovou skupinu, to je patrné zejména u různých zájmových periodik (časopis Rybářství, časopis Jezdectví, deník Sport), sportovních TV kanálů (Nova Sport, Eurosport, Fanda TV) nebo u regionálních periodik.

Z nabídky pořadů veřejnoprávních médií by si měla vybrat každá cílová skupina, tj. včetně národnostních a jazykových menšin.

Příklady označení cílových skupin:

A20+ všichni lidé starší 20 let (z ang. all 20+)

M 18-65 SŠ+ muži ve věku 18-65 let se středním nebo vyšším vzděláním

« Back to Glossary Index