Veřejnoprávní média

Veřejnoprávní média jsou zřizována zákonem a mají zaručovat vyváženost vysílání a být prostředníkem pro sdělování informací, dat a faktů. Musí dodržovat kritéria informační kvality zpravodajství, to znamená dodržovat relevanci, pravdivost, srozumitelnost, aktuálnost a především objektivitu informací. Hlavní funkcí veřejnoprávního zpravodajství by mělo být napomáhání k vytváření představ o světě, jeho geografickém, politickém a sociálním uspořádání.

V České republice existují jako média veřejné služby Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář. Cílem jejich provozování je zabránit zneužití médií politickými stranami a podpořit média, jako čtvrtý pilíř demokracie.

« Back to Glossary Index