Seriózní média

Účelem těchto médií je podat objektivní sdělení zpráv. Některými znaky je již zmíněná objektivita, neutralita a analýza. Informace, které seriózní média ventilují, jsou vždy ověřené z více důvěryhodných zdrojů. Hlavním úkolem je zjednodušeně informovat o významných tématech a sledovat společenské procesy a jevy.

V České republice se vyloženě seriózní média bohužel nevyskytují, protože se příliš zapojují bulvarizující tendence. Trhem, kde jsou naopak jasně rozpoznatelná seriózní média a bulvár, je například Británie.

« Back to Glossary Index