Reklama

(z lat. reclamare = opakovaně hlasitě volat, vyvolávat) – v historickém smyslu je reklamou veřejné doporučování něčeho možným zájemcům. První reklamní sdělení se objevují již na hliněných tabulkách či papyrech starověkého Egypta.

V dnešním pojetí (např. etického kodexu rady pro reklamu) je reklamou „přesvědčovací proces, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem jednacím v jeho zájmu, jehož účel je poskytovat spotřebiteli informace o zboží a službách i činnostech a projektech charitativní povahy“.

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy stanovuje, že reklamou se rozumí: „…oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky.“

Cílem reklamy může být jak informace o produktech, službách, idejích a myšlenkách (se záměrem vyvolat spotřebitelské či společenské chování), tak úsilí o hlubší změnu lidského vnímání, chování, hodnot a hodnotových preferencí. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám, mužům, dětem, rodinám s dětmi) či lokalitám (zahraniční, celonárodní, regionální reklama). Reklama využívá prostředků masové a mediální komunikace (tisk, rozhlas, televize, internet) a dalších elektronických médií, venkovní reklamy (billboard). Liší se podle aktuálnosti komunikovaného sdělení (zaváděcí vs. připomínací reklama) nebo podle charakteru.

« Back to Glossary Index