Unie vydavatelů

Unie vydavatelů je jediným reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice.

Orgány unie jsou: valná hromada, správní rada, ředitel, dozorčí rada a Česká tisková rada. Má členství v mnoha mezinárodních novinářských organizacích.

 

Poslání a cíle:

– rozvoj a vytváření podmínek pro svobodnou vydavatelskou činnost, internetové podnikání a prosazování principů svobody slova

– hájení profesionálních zájmů vydavatelů, poskytovatelů internetových obsahů a pracovníků ve sdělovacích prostředcích

– podpora rozvoje trhu tiskové reklamy a rovných podmínek pro distribuci na trhu

– podpora ochrany autorských práv

– aktivní působení v oblasti měření čtenosti (MEDIA PROJEKTu) a při ověřování prodaného nákladu (ABC ČR)

– pořádání akcí na podporu čtení ve všeobecném významu a zvláště u mládeže

– zvyšování podílu tiskové reklamy na celkovém reklamním trhu

– snižování finančních nákladů členů

– ochrana obchodních zájmů vydavatelů

– právní pomoc členům

– zajišťování pravidelných a aktuálních informací

« Back to Glossary Index