Eye tracking

Eye tracking je proces, při kterém se elektronicky měří pohyb očí v hlavě nebo body směřování pohledu. Na toto měření se používá zařízení eye tracker. Zařízení jsou používána například v psychologii, psycholingvistice, marketingu, studiích zabývajících se vizuálním vnímáním a v kognitivní vědě. Rovněž se používají jako vstupní zařízení pro komunikaci člověka s počítačem.

Pro eye tracking existuje několik metod: mechanické metody, videookulografie a elektrookulografie. Mechanická metoda používá kontaktní čočky, od kterých se odráží zaznamenatelné paprsky světla. Videookulografie využívá videozáznam oka. Elektrookulografie oproti tomu na měření používá elektrody, které se umisťují okolo očí. Výsledkem měření je prezentace dat, ve které se zobrazují fixace a sakády (rychlé oční pohyby) jako jednotlivé trasy, které subjekt sledoval.

« Back to Glossary Index