Kolportáž

Kolportáž (z francouzského colportage) je distribuce periodického tisku prostřednictvím stánkového nebo pouličního prodeje. Pouliční kolportáž se nazývá „kamelotáž.“ Periodický tisk se původně roznášel předplatitelům přímo domů, přibližně na začátku druhé poloviny 19. století ho ale na bulvárech, ulicích a náměstích největších evropských a amerických velkoměst začali prodávat příslušníci chudých vrstev (často i děti). Pouliční prodavači se vyskytují i v současných velkoměstech. Nosí obleky či znaky s nápisem příslušné redakce a vyvolávají senzační titulky z právě vydaného (často bulvárního) periodika.

« Back to Glossary Index