Rada České televize

Rada ČT je orgánem, který zastupuje vliv veřejnosti ve veřejnoprávní České televizi. Má 15 členů volených na 6 let, obdobně jako senátoři. Členové se vybírají na základě výběrového řízení a posléze jsou do funkce zvoleni Poslaneckou sněmovnou. V současnosti je předsedou rady bývalý novinář a zpravodaj BBC Jan Bednář.

Jednou ze zásad Rady ČT je politická nestrannost, proto je jedním z požadavků na kandidáty například absence politické příslušnosti nebo neangažovanost v politické, správní či mediální sféře. Jako protikorupční opatření slouží zákaz obohacování sebe nebo blízkých v souvislosti s výkonem funkce v Radě ČT.

Mezi práva a povinnosti rady patří: jmenovat generálního ředitele, schvalovat rozpočet a dohlížet na jeho plnění, zřizování dozorčí komise, předkládat Kodex České televize Poslanecké sněmovně a dohlížet na jeho dodržování.

« Back to Glossary Index