Uzávěrka

Nejzazší termín pro odevzdání finální podoby článků připravených k tisku. Nedodržení překročení tohoto termínu bývá sankciováno.

Deadline je anglickým termínem pro uzávěrku, dnes už běžně používaný v češtině. Překládáno jako konečný termín nebo uzávěrka.

« Back to Glossary Index