Televize bez hranic

Směrnice Evropské unie (v roce 1989 Evropská společenství) z roku 1989 je jedním ze základních prvků audiovizuální politiky Evropské unie a zakládá se na dvou hlavních prvcích: volný pohyb evropských televizních programů v rámci vnitřního trhu a podpora distribuce a výroby evropských audiovizuálních programů – požadavek na televizní kanály, aby vyhradily více než polovinu svého vysílacího času evropské tvorbě, pokud to bude možné („televizní vysílací kvóty“).

Směrnice o televizi bez hranic také zajišťuje některé důležité cíle veřejného zájmu, například kulturní rozmanitost, ochranu nezletilých a právo na reakci a zpětnou vazbu vůči vysílání. Směrnice se týká všech stanic, které překračují hranice států, vyjma místních informačních kanálů.  Česká republika musela automaticky přijmout směrnice se svým vstupem do EU v roce 2004.

« Back to Glossary Index