Zdroj

Zdrojem je subjekt, zpravidla osoba, která novináři poskytla konkrétní informace o dané události. Ve zpravodajství je nutné zdroj uvádět vždy a každou informaci by měl mít ověřenou alespoň od dvou na sobě nezávislých zdrojů. Novinář tím zamezí jakýmkoliv sporům o autenticitě informací a navíc se tím zbavuje zodpovědnosti za nepravdivé informace.

U investigativní žurnalistiky je ovšem uvádění zdrojů komplikovanější. V tomto případě totiž autor zprávy chrání zejména jméno a osobnost původce informací. Autor publikované zprávy by si tedy měl být jist, že svému zdroji může v získaných informacích důvěřovat.

« Back to Glossary Index