Masová média

Jedná se o druh sdělovacího prostředku, jehož cílem je zasáhnout co největší skupinu recipientů. Tato média mají za úkol především informovat široké publikum, dále pak bavit, vychovávat, případně mohou nést i funkci agitační a socializační.

Masová média můžeme rozdělit na tisk (noviny, knihy, časopisy, letáky), elektronická (rozhlas, televize) a ostatní (knihy, ale i výtvarná díla apod.). Ačkoliv internet jako samotný se za masové médium nepovažuje (je médiem pouze ve smyslu tvorby informačního prostředí), jeho součásti, jako jsou například zpravodajské weby nebo videokanály už za masové médium považovat můžeme.

Nástup internetu umožnil snazší šíření informací širokému publiku, avšak na úkor pravdivosti a serióznosti informací, jelikož tvůrce nese za své jednání minimální odpovědnost.

« Back to Glossary Index