Rada Českého rozhlasu

Rada Českého rozhlasu zajišťuje kontrolu média veřejností. Rada není správní orgán, není dalším článkem řízení instituce, ale má na starosti kontrolu média, které je financováno z rozhlasových poplatků.

Členové Rady ČRo a Rada jako celek jsou odpovědní za svou práci Poslanecké sněmovně ČR. Právě jí Rada ČRo odevzdává dvakrát ročně zprávu o činnosti a o hospodaření Českého rozhlasu.

Rada Českého rozhlasu má 9 členů a k ekonomické kontrole Českého rozhlasu využívá pětičlennou Dozorčí komisi.

Rada Českého rozhlasu jako celek i její členové nesmějí podle zákona o Českém rozhlase přímo zasahovat do programu média veřejné služby. Rada pouze schvaluje dlouhodobé programové plány ČRo. Velké množství podnětů a stížností, kterými se Rada zabývá, se ale týkají právě programu. Rada volí do funkce generálního ředitele ČRo.

« Back to Glossary Index