Layout

Vzhled a grafické rozvržení tiskové nebo elektronické stránky. Může jít o grafickou úpravu časopisů nebo deníků, ale také reklamního prostředku (leták, inzerát).

Jednotná grafická úprava je důležitá hlavně u mediálních produktů, které vycházejí pravidelně (noviny, časopis), nebo spolu nějak souvisí (knižní edice), a tak je čtenář nebo divák může na první pohled odlišit od jiných.

Layout zahrnuje obvykle formát stránky, styl, velikost a barvu písma, záhlaví a nadpisy, rozvržení textu, obrázků a volných ploch, výběr barev a motivů pozadí a další grafické prvky, jako např. logo.

Dle tiskového zákona musí titul vyjít alespoň 2x ročně se stejným layoutem, aby mohl nést označení periodický tisk.

« Back to Glossary Index