Inzerce

(z lat. inserto = vložit)

Inzerce je soukromé a zpoplatněné oznámení v médiích, na internetu, při promítání filmu nebo na veřejné vývěsce. Zadavatel inzerátu je inzerent a může jím být jakákoliv fyzická či právnická osoba.

Cena inzerátu se řídí poptávkou a nabídkou, velikostí trhu a adresností inzerce (=zasažení cílového publika). Inzerce je jedním z hlavních zdrojů příjmů pro tisk, rozhlas, televizi, internetové portály a další.

Můžeme rozlišit tři druhy inzerce. Řádková – nemá komerční charakter, nejčastěji jsou to inzeráty v novinách typu Koupím, Prodám, Hledám… Dalším druhem inzerce je článková inzerce. Má charakter žurnalistického útvaru, musí být však zřetelně označena (graficky, znělkou), jinak se jedná o skrytou reklamu, která se pokládá za přestupek proti etickému kodexu. Třetím druhem je inzerce plošná, ta je graficky zpracovaná a má zaujmout po vizuální stránce.

« Back to Glossary Index