Rada České televize zatím neschválila úspornější rozpočet České televize na rok 2020

Vedení České televize (ČT) předložilo na rok 2020 rozpočet, který je značně úsporný. ČT škrtla na příští rok 170 milionů korun. Rada České televize ale požaduje více podrobnějších údajů, proto rozpočet zatím neschválila.

Snížení nákladů se týká hlavně výroby připravovaných pořadů, ty dosáhnou až na 100 milionů korun. Další úspory jsou v oblasti provozních, distribučních a jednorázových nákladů. Celkové náklady a výnosy se pro příští rok vyčíslily na 6,7 miliard korun.

Úspory v rozpočtu si Rada ČT vyžádala na svém listopadovém zasedání. Místopředseda Rady ČT Jaroslav Dědič tvrdí, že ČT musí postupně hledat úspory, aby nemusela v dalších letech omezovat rozpočet mnohem víc.

Členové Rady ČT ale rozpočet zatím neschválili a požadují od generálního ředitele Petra Dvořáka podrobný popis výdajů souvisejících s přechodem na DVB-T2. Radní také požadují, aby ČT specifikovala náklady v dramatické, zábavní a sportovní. Všechny tyto specifikace má Dvořák předložit do 6. ledna 2020.

Tím ale projednávání rozpočtu neskončí. Do 15. února 2020 musí ČT předložit také plán rozvoje televize pro období 2021-2024.

„Bez toho nemůžeme kvalifikovaně rozhodnout o rozpočtu 2020. Je tu vůle uspořit, základní náčrt rozpočtu je dobrý, ale schází nám podrobnější informace,“ zdůvodnil předseda Rady ČT Jan Bednář. Poté by podle něj měla Rada schválit.

Přidat komentář