Sport v regionálních médiích: hlavně mainstreamové zpravodajství, občas publicistika

Ve své analýze Petr Musil porovnává práci sportovních novinářů brněnské a olomoucké redakce regionálního Deníku. V první části se zabývá složením redakcí a obsahem sportovních stran.

„Psaní ve sportovní rubrice je dobrou školou. Člověk se tam rychle naučí napsat text na přesný počet řádků, psát pod časovým tlakem a v těžkých podmínkách – jako například když na stadionu řve osmdesát tisíc fanoušků, ale reportér se musí soustředit na svou práci.“[1]

Uvedená výpověď Síegfríeda Weischenberga vypovídá o faktu, že v práci sportovního žurnalisty můžeme nalézt několik specifik. Při tvorbě zpráv se sportovní novinář opírá o osvědčené rutinní postupy, ale užívá i mimořádných situačních řešení.

Předkládaná studie nabízí detailní rozbor každodenní práce sportovního redaktora v regionálním tisku. Při výběru respondentů pro rozhovory, z nichž jsme čerpali informace pro výzkum, jsme se zaměřili na představitele vyššího managementu – tedy na šéfredaktory, vedoucí sportovních redakcí, kteří zodpovídají za její chod, a v neposlední řadě na samotné sportovní novináře. [2] Ti jsou také zároveň editory sportovního obsahu.

Tabulka č. 1: Přehled vybraných respondentů

  Brněnský deník Olomoucký deník
Krajský šéfredaktor Tomáš Herman Martin Nevyjel
Vedoucí sportu Jaroslav Kára Jiří Fišara
Sportovní redaktor Martin Vymyslický Miroslav Mazal

 

Krajská sportovní redakce Brněnského deníku Rovnost se skládá ze čtyř stálých členů. Z rozhovoru s vedoucím sportu Jaroslavem Károu vyplynuly základní poznatky o sportovní redakci sídlící v Brně. Kára nejčastěji informuje o fotbalových událostech a prvoligovém klubu Zbrojovka Brno. Martin Vymyslický zastává pozici zástupce vedoucí redakce a specializuje se na míčové sporty. Hokejové zprávy tvoří David Nekvinda, jehož prioritou je tvorba obsahu o brněnském hokejovém klubu Kometa Brno. Články z motorismu a dalších sportů obstarává převážně Jan Pařík.

Brněnský deník Rovnost využívá ke spolupráci dva externí redaktory. Pod krajskou redakci spadá pět okresů. Kára obstarává administrativní činnosti dalších pěti okresů na jižní Moravě. Má na starosti redaktory, z nichž někteří pracují na poloviční úvazek. Jedná se o Blanenský deník, Znojemský deník, Vyškovský deník, Hodonínský deník a Břeclavský deník.[3] Krajský šéfredaktor Tomáš Herman popisuje úlohu krajské sportovní redakce následovně: „Má jednoduchou úlohu – naplnit poslední stránky novin, od kterých někteří lidé noviny otvírají. Hodně čtenářů si noviny kupuje kvůli sportu a i proto má sport trochu výsadní postavení v redakci. Funguje nejvíc samostatně ze všech oddělení, má největší míru autonomie.“ [4] (Herman, 6)

Obsah sportovních stran Olomouckého deníku plní tři redaktoři. Tematická profilace z hlediska sportovního zpravodajství je následující: vedoucí sportovní redakce Jiří Fišara informuje převážně o fotbalu a celku Sigma Olomouc, Miroslav Mazal má na starosti míčové sporty a vypomáhá se zprávami ohledně hokejového týmu Mora Olomouc, Marek Palatka monitoruje sportovní témata týkající se motorismu a zmíněného olomouckého hokejového týmu.

Pod krajskou redakci spadají čtyři okresní vydání mimo Olomouc – Prostějovský deník, Přerovský a Hranický deník, Šumperský a Jesenický deník.[5],[6] Redaktoři v těchto okresech pracují ve formě částečných úvazků. „[…]V okresech máme na půl úvazku tři lidi, takže dalších jeden a půl člověka, když to tak řeknu. Mají totiž i jiné povinnosti, nejsou jen striktně sportovní redaktoři.“ (Fišara, 12)

V Brněnském deníku Rovnost se podílí na tvorbě sportovního obsahu pravidelně dva externisté. Fišara má v Olomouckém deníku na základě omezených finančních prostředků k dispozici proměnlivý počet externích spolupracovníků pro sportovní obsah (Fišara, 10). Najímání externistů je ovlivněno mnoha faktory. „[…], hodně se to mění podle toho, jestli je hlavní sezona. Důležité je, zda se hrají pro nás hlavní sporty jako hokej a fotbal. V tuto dobu je objem práce i počet stran samozřejmě větší, tím pádem využíváme větší počet externistů. Přes prázdniny zaměstnáváme externisty většinou jen kvůli dovoleným. Počet lidí je menší v červenci a v zimě je to slabší, například v proFosinci či lednu.“ (Fišara, 12)

 

Sigma, Zbrojovka, Mora, Kometa … a dál?

 

Krajský šéfredaktor Martin Nevyjel shledává význam regionálního sportovního zpravodajství v úzce zaměřené agendě. „Lokálnímu sportu se nevěnuje nikdo víc než regionální média. Pro nás v Olomouckém deníku hraje sport nezastupitelnou roli. Když se podíváte na skladbu našich novinek, tak prakticky třetinu novin skutečně zabírá sport.“ (Nevyjel: 4)

Hlavní důraz kladou obě zkoumané divize Deníku na sledované sporty fotbal a hokej. Novináři v obou redakcích čtenáře chtějí nalákat na obsah spojený s dominantními kluby v regionu. „Základní regule je mít každý den v novinách něco z Komety nebo ze Zbrojovky. Hokej a fotbal být musí, pak už je to dané podle situace.“ (Kára: 26) V olomoucké redakci dávají největší prostor také regionálně významným týmům. „Na titulní stránku sportu dáváme nejčastěji mainstreamové sporty, hokej Moru nebo druhou nejvyšší fotbalovou soutěž se Sigmou. Při mezinárodním utkání, které se koná v Olomouci, dáváme fotbalovou reprezentaci.“ (Mazal: 10)

Na titulní straně sportu se objevují témata nejvýznamnější pro daný region. Z formálního hlediska se plní formát článku nazývaný pracovním slangem „otvírák“. Pravidla pro tvorbu se v obou zkoumaných redakcích liší. „Většinou titulní stranu skládáme podle situace. Nejsme svázáni nějakými pravidly. Standardně je však vždy velká fotka na otvírák. Otvírák o fotbalu zas má jinou grafiku. Ve výsledku vypadají titulní stránky podobně.“ (Fišara, 22)

Mustr úvodní strany Brněnského deníku Rovnost, jak vyplynulo z rozhovoru, má přesně daná kritéria. „Oproti jiným redakcím máme dost propracovaná layoutová pravidla. Někdy nás i svazují, ale s tím nic neuděláme, jsou zkrátka daná. Titulní stránky mají několik možných podob.  Existují asi tři nebo čtyři varianty. Otvírákový text se má týkat fotbalistů Zbrojovky, hokejistů Komety, basketbalistek Imosu nebo Velké ceny motocyklů na Masarykově okruhu. Občas se na titulku dostanou znojemští hokejisté a fotbalisté, kterým přisuzujeme třeba i fotorám. Titulní stranu doplňují dva menší texty, dvoják či troják.“ (Kára, 22)

 

Publicistika v deníčku

 

Nejen zpravodajské texty se však mohou objevovat na úvodní straně sportu. Publicistické články vykazují větší nároky na zpracování. Brněnský deník Rovnost zpracovává na titulní stranu publicistický obsah jednou týdně, do úterního vydání. „Publicistiky máme málo. Sneslo by to větší záběr, protože publicistické články bývají čtené a redaktoři mohou vyjádřit svůj názor. Máme pravidelnou úterní rubriku nazvanou deníček, ve které se pravidelně střídáme. Každý z redaktorů napíše glosu na aktuální téma, něco odlehčeného. Píšeme také polemiky. Nejčastěji v době, kdy se hraje play off nebo se vyskytne nějaká významná kauza. Na zpravodajství věnují publicistice jednu celou stranu.“ (Kára, 24)

I vedoucí sportu Olomouckého deníku Fišara přiznává menší zaměření na publicistický obsah. „Dříve byly i publicistické strany, ale v redakci pracovalo i víc lidí. Publicistické texty určitě píšeme, ale je to nepravidelné. Vyžaduje to víc času, aby to mělo kvalitu. Nechceme psát publicistické články za každou cenu. Nemáme pravidelně určený například čtvrtek jako publicistický.“ (Fišara, 20)

V Brněnském i Olomouckém deníku je přibližně stejný prostor na zprávy ze sportu. Počet stran, které dostává sportovní rubrika v obou denících a nedá se vyjádřit přesným číslem ani vysvětlit exaktní pravidelností. „Je něco jiného, když je fotbalová sezona a věnujeme se i pralesní lize, když to tak řeknu, a něco jiného je mimo sezonu. V sezoně uděláme třebas do pondělního vydání, které je naše nejsilnější, sedm sportovních stran.“ (Nevyjel, 20) Hlavní sezonou myslí krajský šéfredaktor Olomouckého deníku období, kdy se hrají fotbalové zápasy profesionálních a i poloprofesionálních soutěží, k nimž se přidávají i utkání hokejových soutěží.[7]

 

Okres, kraj a „centrum“

 

Rozhodující v přidělování počtu stran však není jen období v roce, ale i jednotlivé dny. Důvodem je konání sportovních událostí o víkendech. „V hlavní sezoně zase máme po víkendu sedm až osm stran, mimo sezonu šest. V úterý to bývá taky tak šest, sedm. Potom už jdeme níž s počtem stran. Ze sportovního hlediska jsou další dny slabší dny. Ve středu pět, čtvrtek čtyři, pátek čtyři nebo pět. V pátek má Deník rozšířenější vydání, protože se do něho vkládá ještě TV magazín. Do pátku tedy dáme nadčasová témata, abychom zaplnili prostor. V sobotu dostáváme pak zhruba čtyři strany.“ (Fišara, 14) Vedoucí sportu v Brně dodává, že se při tvorbě plánu rozvržení stran hledí i na velikost inzertní plochy (Kára, 14).

Tabulka č. 2: Počet stran pro sportovní rubriku[8]

  V hlavní sezoně Mimo hlavní sezonu
  Pondělí Ostatní dny Pondělí Ostatní dny
Ol. a Brn. deník 7 až 8 stran 4 až 5 stran 6 stran 3 až 4 strany

 

Co se týče obsahové struktury sportovních stránek, redaktoři dodržují rozdělení obsahu na tematické jednotlivé strany. Všechna denní vydání obsahují krajské strany a okresní strany se sportem. „Struktura je jasně daná, jedna strana je lokální a zbytek je krajský obsah doplněný celostátním sportem. Není to tak napříč celou republikou, protože jsou regiony, především regiony z Čech, kde mají samostatně celostátní sport. Berou zde celé dvě strany z Prahy, pak například dvě strany dělají krajského sportu a jednu lokálního. U nás se snažíme strany celostátního a krajského sportu dělat dohromady.“ (Herman, 16)

Články o celostátním sportu vytváří a rozesílá pražská redakce. Herman se vymezuje proti označení této redakce za centrální. „Nemáme centrální redakci ani ve sportu, ani normálně. V Praze je v podstatě servisní redakce, která dělá obsah navíc. Na rozdíl od jiných novin, máme u nás právo říct, že něco z pražské redakce bude nebo prostě nebude v novinách. Samozřejmě si za to poneseme důsledky, když něco vyhodíme,“ dodává šéfredaktor. (Herman, 18 a 20)

(Redakčně kráceno a upravováno)

Respondenti

  • Tomáš Herman

V médiích pracuje od roku 1993. Nejdříve spolupracoval s Lidovými novinami, s brněnským Večerníkem a Svobodným slovem. V Rovnosti působí přibližně jedenáct let. Z pozice externisty, sportovního redaktora a vedoucího sportu se propracoval na post krajského šéfredaktora. V této funkci působí od ledna 2009.

  • Jaroslav Kára

V současné době zastává pozici vedoucího sportovní redakce v Brněnském deníku Rovnost. Tento post vykonává dva a půl roku. V Rovnosti pracuje od dubna roku 2008, kdy začínal jako sportovní redaktor na půl úvazku. Bakalářský stupeň absolvoval na Fakultě sociálních studií v Brně, obor Mediální studia a žurnalistika. Magisterský pak na Fakultě sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně, obor Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy.

  • Martin Vymyslický

V Brněnském deníku Rovnost pracuje dva a půl roku. Je sportovním redaktorem a v případě nepřítomnosti vedoucího sportovní redakce Jaroslava Káry, přebírá jeho post. Úspěšně ukončil studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, obor podnikové hospodářství.

  • Martin Nevyjel

V Deníku působí třináct let. Je krajským šéfredaktorem a začínal ve Slováckém deníku. Prošel si všemi stupni hierarchie redakce. Pracoval jako editor, redaktor, šéfredaktor v lokální redakci a nyní je krajský šéfredaktor.

  • Jiří Fišara

Sportovní redakci Olomouckého deníku vede tři roky. V Olomouckém deníku pracuje šest let. Nejdříve dopisoval ve sportovní redakci externě a psal také pro fotbalový web Eurofotbal.cz. Vystudoval bakalářský obor Žurnalistika na Univerzitě Palackého v Olomouci.

  • Miroslav Mazal

Jako sportovní novinář pracuje šest let. V roce 2009 nastoupil do Deníku jako externí spolupracovník. Po krátké zkušenosti z Prostějovského deníku se vrátil do Olomouckého deníku, kde je čtyři roky sportovním redaktorem na plný úvazek.

[1] Osobní rozhovor Stephana Ruß-Mohla se Siegfriedem Weischenbergem (německý sociolog a profesor komunikace, který začínal jako sportovní redaktor) v Luganu, 22. 6. 2002. (RußMohl 2005: 176)

[2] Z řádových redaktorů jsme vybrali ty, kteří jako sportovní redaktoři působí více než dva roky a byli ochotni zúčastnit se výzkumu.

[3] Dostupné on-line: http://www.vlp.cz/regionalni-deniky/denik-jizni-morava.html [cit. 13.4. 2015]

 

[4] více viz kapitola Organizace práce v redakci

[5] Dostupné on-line: http://www.vlp.cz/regionalni-deniky/denik-stredni-morava.html [cit. 13.4. 2015]

 

[6] Pod krajskou redakci v Olomouci spadají i deníky pro východní Moravu, sportovní obsah je však už pod správou jiného vedoucího sportu.

[7] Termíny konání utkání fotbalových a hokejových lig se protínají v období od měsíce září až listopad a únor až duben následujícího roku. Mezeru mezi měsíci listopad až únor vyplňuje zimní přestávka fotbalových soutěží.

[8] Uvedené hodnoty počtů stran se nemohou považovat za pevně dané, nicméně byly stanoveny na základě zkušeností vedoucích sportovních redakcí Brněnského deníku Rovnost a Olomouckého deníku. Na údaje o počtech stran mimo hlavní sezonu, které nebyly sděleny v rozhovoru, jsme se dotázali zpětně.

Přidat komentář