Share

Share

Údaj o sledovanosti určité relace, který vyjadřuje podíl z diváků, kteří v daný okamžik měli zapnutou televizi. Hodnota má význam zejména pro zadavatele reklam, kteří podle něj zjišťují, jak velkou skupinu cílových diváků mohou svou reklamní kampaní zasáhnout.

Číst dále