Share

Share

Údaj o sledovanosti určité relace, který vyjadřuje podíl z diváků, kteří v daný okamžik měli zapnutou televizi. Hodnota má význam zejména pro zadavatele reklam, kteří podle něj zjišťují, jak velkou skupinu cílových diváků mohou svou reklamní kampaní zasáhnout.

Číst dále

Rating

Rating

Údaj o sledovanosti určité televizní relace, vypovídající o tom, kolik procent populace (starší 15 let) s možností sledovat televizní vysílání se na danou relaci dívala. Základem pro výpočet poměru je tedy počet osob, které měly možnost si v daný čas zapnout televizi.

Číst dále