Česká tisková kancelář

Česká tisková kancelář (zkratka ČTK) je zpravodajská agentura a veřejnoprávní instituce s cílem poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Není financována státem ani z koncesionářských poplatků, naopak je ekonomicky i politicky nezávislá, výnosy pro svoji existenci získává z prodeje zpravodajství. Jejím heslem je spolehlivost- rychlost- nezávislost. Tato agentura má síť poboček v České republice a v některých městech zahraniční zpravodaje. Čerpá i z jiných světových tiskových agentur jako je Reuters, AFP, AP, nebo ANSA.

Stručná historie

Agentura byla založena roku 1918 pod názvem Československá tisková kancelář na základech pražské pobočky rakousko-uherské státní tiskové kanceláře Telegraphen-Korrespondenz-Bureau (zkráceně Korbyra). Jejím prvním ředitelem byl Emil Čermák, agentura postupně uzavírala smlouvy s největšími světovými agenturami (Reuters, Havas a Wolff) a budovat fotoarchiv. Za protektorátu Čechy a Morava se od agentury oddělila slovenská část. Během protektorátu ČTK obsadili nacisté a podřídili si její působení. Podobný osud ČTK čeká také po komunistickém puči v roce 1948, kdy se agentura stává nástrojem pro šíření sovětské ideologie a zpravodajství je silně cenzurováno. Ve druhé polovině 50. let agentura proniká do zahraničí a rozšiřuje svoji působnost, vysílá ve čtyřech různých jazycích.

Nezávislé zpravodajství po roce 1989

V roce 1992 vznikla veřejnoprávní Česká tisková kancelář. O rok později prošla personální a hospodářskou krizí. Došlo k dokončení transformace a oficiálního oddělení od státu. ČTK rozšířila nabídku dokumentárních databází, posílila regionální zpravodajství, jako jedna z prvních vydává internetové noviny a neustále vyvíjí nové aktivity.

ČTK dnes

Chod ČTK se řídí podle Kodexu, který přijala na začátku 90. let. Infobanka ČTK obsahuje dokumentační databázi, archiv všech deníků, zpravodajství ČTK v češtině a angličtině a mnoho zvukových, obrazových a textových materiálů. Generálním ředitelem a šéfredaktorem je Jiří Majstr (aktualizováno 11.12.2016).

Dozorčím orgánem ČTK je Rada České tiskové kanceláře.

« Back to Glossary Index