Zpravodajská agentura

Zpravodajská, též tisková, agentura je novinářská organizace získávající informace a vytvářející zpravodajský obsah, který poskytuje primárně ostatním médiím. Agentura shromažďuje a distribuuje informační sdělení písemného, obrazového (fotografie, grafy apod.), zvukového, audiovizuálního charakteru.

Podle OSN je každá veřejná nebo soukromá organizace charakteru tiskového, rozhlasového, televizního či filmového, organizována ve shodě se státem, na jehož území má ústřední kancelář, působí ve shodě se zákony teritoria, na němž se nachází.

První zpravodajskou agenturou na světě byla francouzská Havas založena roku 1835 v Paříži. Dalšími významnými světovými agenturami jsou AP, Reuters, UPI apod. V ČR funguje jediná, národní, tisková agentura – Česká tisková kancelář (dříve Československá) datující se od 28. října 1918.

Existují různé druhy zpravodajských agentur.

Podle pole působnosti jsou rozlišovány světové, mezinárodní, regionální a národní.

Charakterem vlastnictví a cílem působnosti se liší státní agentury od soukromých.

Podle zaměření do oblastí zpravodajství se liší univerzální a specializované agentury.

« Back to Glossary Index