Sledovanost

Pojmem sledovanost chápeme počet lidí (starších 15 let), který v určitou chvíli sledovali televizní vysílání. Pokud tento počet vyjádříme procentuálně, jedná se o tzv. rating, případně share. Údaje o sledovanosti se zjišťují přes peoplemetr, neboli zařízení, které zachycuje aktivitu diváků a každou vteřinu tato data posílá na centrálu.

Údaje o sledovanosti mají pro televizní stanice zcela zásadní funkci. Je podle nich určována úspěšnost jednotlivých pořadů, mění se jednotlivé časy vysílání a při nízké sledovanosti může být pořad zcela stáhnut.

V roce 2014 se tak například nejsledovanějším pořadem staly novoroční Televizní noviny (2 239 000 diváků).

« Back to Glossary Index