Share

Údaj o sledovanosti určité relace, který vyjadřuje podíl z diváků, kteří v daný okamžik měli zapnutou televizi.

Hodnota má význam zejména pro zadavatele reklam, kteří podle něj zjišťují, jak velkou skupinu cílových diváků mohou svou reklamní kampaní zasáhnout.

Nesmí se zaměnit s výrazem Rating, kde základem pro výpočet je počet osob, které vlastní televizní přijímač bez ohledu na to, zda mají či nemají televizi zapnutou.

« Back to Glossary Index