Rating

Údaj o sledovanosti určité televizní relace, vypovídající o tom, kolik procent populace (starší 15 let) s možností sledovat televizní vysílání se na danou relaci dívala. Základem pro výpočet poměru je tedy počet osob, které měly možnost si v daný čas zapnout televizi.

Nesmí se zaměnit s výrazem Share, kde základem pro výpočet je počet osob, které v daný čas měly zapnutou televizi.

V USA se údaj používá také pro označení přístupnosti filmů podle příslušnosti do věkové skupiny.

« Back to Glossary Index