Peoplemetr

Peoplemetr = people – lidé, meter – měřit; elektronické zařízení, pomocí kterého zjišťujeme, kdo a kdy se na co v televizi dívá. Jedná se o komunikační jednotku, která je napojena na televizi a průběžně odesílá data o tom, jaký program právě běží a kdo je v danou chvíli u televize přítomen.

Na každý televizní přijímač zapojený do měření připadá jeden peoplemetr s dálkovým ovládáním, prostřednictvím kterého se jednotliví členové domácnosti (i hosté) přihlašují do systému. Peoplemetr zaznamenává i údaje o zařízeních, které jsou na televizi připojeny (video, DVD, herní konzole…).

Toto zařízení má doma vybraný vzorek domácností. Peoplemetr informuje samotné televizní stanice o sledovanosti. Ty pak podle výsledků plánují, kdy a jaký program budou vysílat. Jedná se však pouze o kvantitativní hodnocení.

« Back to Glossary Index